Vuodesta 1991 lähtien arktisen alueen suojelukohteet ovat laajenneet, mutta merialueet ovat edelleen heikosti varjeltuja.a.


Suojelutilassa olevien arktisten alueiden laajuus on kaksinkertaistunut 5,6 prosentista 11 prosenttiin vuosien 1991 ja 2010 välillä. Yhteensä 3,5 miljoonaa neliökilometriä kattavat 1127 suojelualuetta on jonkin asteisessa suojelutilassa. 40 prosentilla näistä alueista on myös rannikko-osuus, mutta niiden merkitystä rinnakkaisiin meriympäristöihin ei vielä voida määrittää. Nopean ilmastonmuutoksen ja monien kohonneiden ihmisvaikutusriskien vuoksi tarve tämän hetkisten suojelujärjestelmien tehokkuuden arviointiin yhtenä luonnonsuojelukeinona on hälyttävä. Meriympäristöt, joissa suojeltuja alueita on huomattavasti vähemmän, kaipaavat biologisesti tärkeiden merialueiden tunnistamista ja suojelua aivan yhtä kriittisesti.