Key Findings Introduction
Attachments:
FileFile size
Access this URL (http://arcticbiodiversity.is/abt2010/images/stories/report/pdf/Key_Findings.pdf)Key_Findings.pdf66 Kb
Vuonna 2008 Yhdistyneiden kansakuntien ympäristöohjelma ilmoitti päätöslauselmassaan äärettömän huolestuttavista ilmastonmuutoksen vaikutuksista arktisen alueen alkuperäiskansoihin, muihin yhteisöihin ja biodiversiteettiin. Siinä korostettiin ilmeisen merkittäviä muutoksista aiheutuvia seurauksia arktisella alueella. Indikaattoreihin perustuva Arctic Biodiversity Trends - 2010: Selected Indicators of Change -raportti antaa näyttöä siitä, kuinka eräitä ennustettuja ympäristövaikutuksia ilmenee arktisella alueella jo nyt. Ja vaikka ilmastonmuutos on kaikkialle leviävä stressitekijä, muutkin tekijät, kuten saasteiden kaukokulkeuma, luonnonvaraisten kasvilajien kohtuuton korjuu ja luonnonvarojen käyttö vaikuttavat arktiseen biodiversiteettiin yhtä lailla. Nämä päähavainnot heijastavat tässä lausunnossa esitettyjen 22 indikaattorin tuloksia. Täydellisempi tieteellinen arvio arktisen alueen biodiversiteetistä esitetään valmisteilla olevassa arktisen biodiverstiteetin kokonaisarviossa.