Key Findings 5

Muutokset arktisen alueen biodiversiteetissä luovat sekä haasteita että mahdollisuuksia arktisille kansoille.

 

Arktisen alueen biodiversiteetin heikentyminen saattaa vaikuttaa perinteisen ravinnon saatavuutta. Tämän sekä heikentyneen makeanveden tilanteen ja talvijään arvaamattomuuden vuoksi perinteisten elintapojen säilyttäminen voi vaikeutua. Toisaalta eteläisten lajien elinalueiden laajentuminen, elinympäristöjen vaihtuminen, muutokset luonnonvarojen käytössä muiden tekijöiden ohella saattavat luoda mahdollisuuksia uusien lajien hyödyntämiseen.