Key Findings 6

Parhaaseen mahdolliseen perinteiseen ja tieteelliseen tuntemukseen perustuva pitkäaikainen seuranta on välttämätöntä biodiversiteettimuutosten tunnistamiseksi, muutosten seurausten arvioimiseksi ja mukautumisstrategioiden kehittämiseksi.


Tätä selontekoa koottaessa ilmeni merkittäviä ongelmia, koska harvalla maalla on omia biodiversiteetin pitkäaikaisia tarkkailuohjelmia. Ohjelmia käyttävien kerätty tietoaines taas on harvoin sirkumpolaarisen alueen kanssa yhtenäistä. Muutamissa tapauksissa, joissa koordinoidut tarkkailutoimet ovat pitkän työn tulosta (kuten merilintujen tapauksessa), aikaansaannokset ovat olleet onnistuneita. Vuoden 2005 Arctic Climate Impact Assessment -projektissa huomattiin, että pitkäaikainen seuranta auttaisi aikaisten varoitusmerkkien havaitsemista ja mukautumisstrategioiden kehittämistä selvästi.

Biodiversiteettituntemukseen ja sen hyödyntämiseen ovat sukupolvien ajan kuuluneet perinteiset arktisen alueen kielet, mutta valitettavasti monet näistä kielistä ovat nyt arvaamattoman tulevaisuuden edessä. 17 arktista kieltä on kadonnut 1800-luvusta lähtien, ja 1o näistä kielistä on hävinnyt vuoden 1990 jälkeen, osoittaen hävikin nopeutuneen. Kielten katoaminen ei merkitse vain kulttuurien, vaan myös historiallisen biodiversiteettituntemuksen menettämistä.

Seurantatilanteen hälyttävän puutteellisuuden vuoksi Arktisen neuvoston Conservation of Arctic Flora and Fauna -työryhmä on toteuttamassa sirkumpolaarisen biodiversiteetin seurantaohjelman (Circumpolar Biodiversity Monitoring Program), joka sisältää tieteellistä ja perinteistä tietoa ekologiasta sekä yhteisöpohjaisista tarkkailutavoista.