Klimaendringer fremstår som den betydeligste og mest omfattende stressfaktoren for arktisk biomangfold. Forurensninger, biotopfragmentering, industriutvikling og ikke bærekraftige beskatningsnivåer fortsetter å ha innvirkning. Komplekse interaksjoner mellom klimaendringer og andre faktorer har et potensial til å mangedoble påvirkningen på biomangfoldet.

Livssyklusene til mange arktiske arter er synkronisert med starten på vår og sommer for å kunne trekke fordeler av høy produktivitet i denne årstiden. Tidligere smelting av is og snø, blomstrende planter og fremkomst av virvelløse dyr kan medføre dårligere tilpasning mellom tidsperiodene for reproduksjon og perioder med god tilgang på mat. I tillegg har økte havtemperaturer i enkelte områder ført til et nordlige skift i utbredelse av marine arter, som for eksempel enkelte fiskearter og deres næringsarter. Disse endringene har medført massiv formeringssvikt for enkelte sjøfugler og påfølgende reduksjon i bestandene. Arktisk biomangfold blir påvirket av faktorer utenfor det arktiske området, blant annet av transport av forurensninger fra fjerntliggende områder gjennom luft og vann, biotopendringer langs trekkveier, og invassjonsarter. Økt forurensning har blitt dokumentert i noen isbjørnbestander, muligens som et resultat av næringsendringer pga. reduksjon i havisen. Polarsniper er meget avhengig av en begrenset antall tilgjengelige hvileplasser og overvintringssteder, noe som gjør de mer utsatt for biotopendringer som oppstår utenfor det arktiske området.