Siden 1991 har omfanget av vernede områder i Arktis økt selv om havområdene fortsatt er dårlig representert.

Omfanget av områder med vernestatus i Arktisk har blitt doblet fra 5,6 % til 11 % mellom 1991 og 2010. 3,5 millioner km2 fordelt på 1 127 områder har en eller annen form for vernestatus. 40 % av disse områdene har en kystkomponent, men det for øyeblikket ikke mulig å si noe om i hvilken grad disse omfatter det tilgrensende havmiljøet. Med raske klimaendringer og det økende potensialet for flere typer menneskelig påvirkning i Arktis er det et økende behov for å vurdere om omfanget av de nåværende, landbaserte vernede områdene er tilstrekkelig. I havmiljøer, hvor det er færre vernede områder, er det et økende behov for å identifisere vern av biologisk viktige havområder.