Attachments:
FileFile size
Access this URL (http://arcticbiodiversity.is/abt2010/images/stories/report/pdf/Key_Findings.pdf)Key_Findings.pdf66 Kb
I 2008 vedtok de Forente Nasjoners Miljøprogram en resolusjon som uttrykte ”ekstrem bekymring” over virkningene av klimaendringer for urfolkene, andre samfunn i Arktisk, og biomangfoldet. Programmet understreket de potensielt betydelige konsekvensene av endringer i arktiske områder. Trender i arktisk biomangfold 2010: Utvalgte endringsindikatorer gir belegg for at noen av de forventede virkningene på arktisk biomangfold allerede skjer. I tillegg påvirker også andre stressfaktorer enn klimaendringene det arktiske biomangfoldet som for eksempel langtransport av forurensninger og ikke bærekraftig utnyttelse av viltlevende arter og ressursutvikling. Disse hovedfunnene reflekterer informasjonen i de 22 indikatorer som blir presentert i denne rapporten. En mer omfattende vitenskapelig vurdering av biomangfoldet i Arktis vil fremgå av den fullstendige biomangfoldvurderingen som for tiden er under utarbeidelse.