Key Findings 5

Endringer i arktisk biomangfold skaper både utfordringer og muligheter for mennesker som lever i Arktis.

Nedgang i arktisk biomangfold kan påvirke tilgangen på tradisjonell mat. Kombinert med redusert tilgang til ferskvann og uforutsigeligheten av vinteris kan det å opprettholde tradisjonelle levemåter bli vanskeligere. På den andre siden kan en økt utbredelse av sydlige arter, endringer i biotoper, endringer i ressursbruk og andre faktorer, gi muligheter til å beskatte nye arter enn før.