Endringer i det arktiske biomangfoldet har globale virkninger.

Betydningen av arktiske økosystemer for biomangfoldet er enorm og strekker seg langt utover den arktiske regionen. Arktis støtter for eksempel mange viktige globale fuglebestander fra så fjerne områder som Australia, New Zealand, Afrika, Sør-Amerika og Antarktis. En nedgang i arktiske arter kan derfor også merkes i andre deler av verden.